sábado, 15 de diciembre de 2012

AP 2.0 nos Mestre Mateo

Boas!
Temos unha novas no noso IES , que ninguén agardaba.
Resulta que, o proxecto que fixemos o curso pasado, Amores Prohibidos 2.0 (aquí o podedes ver), xunto  coa compañía de teatro Chévere, foi nominada aos premios Mestre Mateo.
O noso proxecto consisitiu en representar Romeo e Xulieta, xunto con Shakespeare de narrador, mediante as redes sociais (como base Redenasa.tv ), con vídeos e fotografías, no contexto de que os protagonistas fosen dous alumnnos de 14-15 anos do instituto da Cachada. O seu conflicto ligüístico: galego e castelán.
O proxecto realizouse en cinco días, que é o tempo no que transcorre na novela. Aínda que traballamos durante moito tempo máis, tanto na interpretación, como producción, cámaras ...
Foi moi ben acollido, con moitos seguidores, pero non nos esperábamos que chegasemos a ter a posibilidade de optar a premios de tal prestixio.
E posto que estamos na candidatura, eu pídovos que nos axudedes a chegar á nominación. Cando se abran as votacións do público poñerei outra entrada co enlace, para que nos podades axudar a conseguir o que agora mesmo máis nos gustaría. Sería moi gratificante só chegar á nominación e pensar que todo o traballo que fixemos ten a súa recompensa.
Aquí podedes ver tamén o Making Off do proxecto.

Sara.      

Protocolo TCP/IP , Direción MAC e DNS
  • Protocolo TCP/IP 

Estre protocolo é a base de internet que sirvw para enlazar computadores que utilizan diferentes sistemas operativos, incluíndo PC, minicomputadoras e computadoras centrales sobre redes de área local e áerea extensa. Foi desenrolado e desmostrado por primeira vez no 1972 polo departamente de defensa dos Estados Unidos, executándoo no ARPANET unha rede de área extensa do departamente de defensa.

     - IP
É unha etiqueta numérica que identifica, de maneira lóxica e xerárquica, a unha interfaz dun dispositvo dentro dunha rede. Esta dirección pode cambiar moi a miúdo por cambios na rede ou porque o dispositivo encargado de asignar as direccións IP decida asignar outra IP.
Como saber cal é a túa IP pública.
Como averiguar a túa IP privada.


     - Máscara de subrede
É unha combinación de bits que sirve para delimiar o ámbito dunha rede de computadoras. A súa función é indicar ós dispositivos que parte da dirección IP é o número da rede, incluíndo a subrede que é un número da rede, incluíndo a subrede, e qué parte é a correspondente ó host.


     - Porta de enlace
É un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos e arquitecturas diferentes a todos os niveles de comunicación. O seu propósito é traducir a información do protocoolo utilizado nunha rede ao protocolo usado na rede de destino.  • Dirección MAC

É un identificador de 48 bits para identificar de forma única a tarxeta de rede e non depende do protocolo de conexión utilizado pola rede.
Como averiguar a túa dirección MAC


  • DNS
(Sistema de Nomes de Dominio) é un sistema de nomenclatura xerárquica para computadoras, servcios ou calquera recurso conectado a Internet ou a unha rede privada. Este sistema asocia información variada con nomes de dominios asignados a cada un dos participantes. O seu funcionamento é máis importante é traducir nomes intelixibles para as persoas en identificadores binarios asociados cos equipos conectados á rede, esto co propósito de poder localizar e direccionar estos equipos mundialmente.

martes, 4 de diciembre de 2012

Programas de edición de imaxe e debuxo

Hoxe vamos falar dos programas de edición de imaxe e de debuxo para as computadoras.

     Programas de edición de fotografía:

Á hora de escoller un prgrama para editar fotografías hai que ter en conta o tipo de imaxe co que vamos a traballar : 
               · Vectorial : imaxes formadas por obxectos xeométricos independentes e definidos da forma matemática. É decir, que o tamaño dunha imaxe realizada de forma vectorial pode aumentar ou diminuír sen que lle afecte á calidade desta.

               · Bitmap : son imaxes que se representan mediante unha estructura, a modo de reixa , onde cada punto se representa cun píxel de cor.

  Algúns exemplos de programas de edición de imaxe son: 


   - Photoshop : é unha aplicación para a creación, edición e retoque de imaxes. É desenrolado pola companía Adobe Systems. 
- Picasa : é un organizador e visor de imaxes e tamén unha ferramenta para editar e exportar fotografías. Picasa tamen posee un sitio web para compartir fotos, nos que podes ter os teus álbumes online.
É un programa tanto de escritorio como online, segundo a parte que utilices.
Ten integración con Google+

- PhotoScape : é un completo programa no que podes editar as túas imaxes con variadas ferramentas e crear fotomontaxes. 
Tamén inclúe aplicacións para capturar a pantalla da túa computadora e creación de gifts animados, entre outros.
É un programa de escritorio gratuíto.
- Gimp : é un programa de edición de imxes dixitais en forma de mapa de bits. Utilízase para fotografías e debuxos. É un programa libre e gratuíto. - PicMonkey : é unha aplicación web para editar fotos online. É moi recente, ten gran calidade de efectos, ferramentas moi variadas e é moi fácil de utilizar.      - Programas de debuxo:

Estes programas utilízanse para crear entornos gráficos, como debuxos animados.

Algúns exemplos son:

     - InspirARTion : serve para debuxar cunha ferramenta moi especial de simetrías ca que se conseguen efectos moi interesantes. Podese traballar online ou descargar gratuítamente.

Grafitti creator : é unha aplicación para crear grafittis virtuales. Pódense crear grafittis co teu nome ou logotipo, combinando distintas cores como se se tratara dun spray, simulando un grafitti e usando distintas fontes.
- Flame painter : é un programa de debuxo que che permite creara obras con lapas. Con este programa , persoas sen habilidades artísticas poden crear obras orixinais sen complicación. 

Storybird : é un programa que nos permite crear historias, contos ou narracións a partirde imaxes ordenadas e clasificadas por categorías. Ten unha opción para profesores, á que se accede mediante un correo electrónico educativo.- CorelDraw : é unha aplicación deseñada para suplir múltiples necesidades, como o debuxo, maquetación de páxinas para impresión e para a publicación web.
Utiliza imaxes de tipo vectorial.- Mapa conceptual sobre os programas de debuxo ( Feito con Google Draw, en Drive ):
                                                               
                                                                                          (Sara)
lunes, 3 de diciembre de 2012

Troianos:

      Un software malicioso que se presenta ao usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo para ao executalo ocasiona danos. Os troianos poden realizar diferentes tareas, pero na maioria dos casos crean unha porta traseira que permite a administracion remota a un usuario non autorizado. Un troiano nn e de por sí, un virus infomatico, ainda cando teoricamente poda ser distribuido e funcionar como tal. A diferenza fundamental entre un troiano e un virus, consiste na sua finalidade. 

Antivirus: 

Na informática os antivirus son programas feitos co obxectivo e detectar e eliminar virus informáticos. Foron creados polo ano 1980.
Os antivirus non solo buscan detectar virus informaticos, si non bloquealos e desinfetalos.E convinte dispor dunha licenza activa do antivirus. O virus informático só atacara a plataforma para a que foi desenrolada. Os filtros de correos con detectores de virus son imprescindibles, xa que de esta forma se asegurará unha reduccion importante de elecciones de usuarios no entrenados que poidan poñer en riesgo a rede. Virus:
O virus informatico e un malware que tiene por obxetivo alterar o normal funcionamento da computadora, sen o permiso ou o conocemento do usuario. Os virus habitualmente remplazan arquivos executables por outros infectados co codigo deste.