lunes, 13 de mayo de 2013

HTML siglas de HyperText Markup Language  (lenguaje de marcado hipertextual) que fai referencia ao lenguaxe de marcado predominante para o marcador para a elaboracion de paxinas web que se utilizan para describir e traducir a estrutura e a informacion en forma de texto, asi como para complemetar o texto con obxectos tales como imaxes. O HTML escribese en forma de <etiquetas> rodeado por corchetes angulares (<,>). HTML tamen pode describir hasta un certo punto a apariencia dun documento e pode incluir  un script o cal pode afetar o comportamento de navegadores web e outros procesadores de HTML.

No hay comentarios:

Publicar un comentario