sábado, 15 de diciembre de 2012

Protocolo TCP/IP , Direción MAC e DNS
  • Protocolo TCP/IP 

Estre protocolo é a base de internet que sirvw para enlazar computadores que utilizan diferentes sistemas operativos, incluíndo PC, minicomputadoras e computadoras centrales sobre redes de área local e áerea extensa. Foi desenrolado e desmostrado por primeira vez no 1972 polo departamente de defensa dos Estados Unidos, executándoo no ARPANET unha rede de área extensa do departamente de defensa.

     - IP
É unha etiqueta numérica que identifica, de maneira lóxica e xerárquica, a unha interfaz dun dispositvo dentro dunha rede. Esta dirección pode cambiar moi a miúdo por cambios na rede ou porque o dispositivo encargado de asignar as direccións IP decida asignar outra IP.
Como saber cal é a túa IP pública.
Como averiguar a túa IP privada.


     - Máscara de subrede
É unha combinación de bits que sirve para delimiar o ámbito dunha rede de computadoras. A súa función é indicar ós dispositivos que parte da dirección IP é o número da rede, incluíndo a subrede que é un número da rede, incluíndo a subrede, e qué parte é a correspondente ó host.


     - Porta de enlace
É un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos e arquitecturas diferentes a todos os niveles de comunicación. O seu propósito é traducir a información do protocoolo utilizado nunha rede ao protocolo usado na rede de destino.  • Dirección MAC

É un identificador de 48 bits para identificar de forma única a tarxeta de rede e non depende do protocolo de conexión utilizado pola rede.
Como averiguar a túa dirección MAC


  • DNS
(Sistema de Nomes de Dominio) é un sistema de nomenclatura xerárquica para computadoras, servcios ou calquera recurso conectado a Internet ou a unha rede privada. Este sistema asocia información variada con nomes de dominios asignados a cada un dos participantes. O seu funcionamento é máis importante é traducir nomes intelixibles para as persoas en identificadores binarios asociados cos equipos conectados á rede, esto co propósito de poder localizar e direccionar estos equipos mundialmente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario